Trang thông tin điện tử phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở thành phố theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công an, trên các lĩnh vực quản lý cư trú; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, con dấu; dịch vụ bảo vệ, cấp, quản lý chứng minh nhân dân / căn cước công dân; hướng dẫn công tác Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự, công tác Cảnh sát trật tự; tàng thư căn cước công dân.

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ:

- Cấp căn cước công dân cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi (theo luật Căn cước công dân);

- Đăng ký mẫu con dấu; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đối với cơ quan, tổ chức (theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu);

- Đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (theo quy định tại Điều 2 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện);

- Cấp giấy phép vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ (theo quy định tại Điều 2 luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ).


Trưởng phòng: Thượng tá Huỳnh Văn Hùng

Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (069) 3187-282 hoặc (069) 3187-257Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: